Végzett hallgatóink tapasztalata

Ábrahám Katalin:

Amikor a képzésre jelentkeztem két szempont, két érv volt számomra:

- hiányos, megalapozatlan teológiai ismereteim bővítése, bepótolni azt, amire ifjúkoromban kevésbé volt lehetőségem

- a közgazdaságtanban a diplomám megszerzése óta megszületett elméletek megismerése, s a mára egyértelműen zsákutcát jelentő közgazdasági iskolák helyett a jövő szempontjából figyelemreméltó koncepciók, törekvések minél alaposabb elsajátítása.

Az első félévben hallgatott előadások e célt teljes mértékben teljesítették. Ha az egyes tantárgyakat értékelem – a sorrend itt is már önmagában is jelzés értékű – más és más szempontot tudok kiemelni.

Aquinói Szent Tamás erénytana azért volt számomra leginkább tanulságos, mert az erények rendszere ma is éppen annyira aktuális, érthető, logikus, mintha nem is 800 évvel ezelőtt íródott volna. Az erények összefoglalása véleményem szerint minden felső tagozatos illetve középiskolás számára hasznos lenne értékrendjük kialakulása, megalapozása érdekében, de kiváltképpen az egyházi iskolák diákjainak.

Egyháztörténelem az előadó lenyűgöző tudásán túl a történelem keresztény szemüvegen keresztül való bemutatása és értékelése műveltségem kiterjesztését szolgálta még akkor is, ha egyszerre behozni ennyi tudásanyagot szinte lehetetlen. Évekre szóló feladatot jelent számomra az ez irányú irodalom feldolgozása. Ez más tantárgyakra is érvényes.

Teológiai alapok c. tantárgy volt számomra a legnehezebb, mind nyelvezetében, gondolkodásában nehéz volt kapaszkodókat találni, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt hasznos vagy érdekfeszítő. Mindaz az a felszínes ismeret, amivel rendelkeztem most egy elmélyültebb, szélesebb alapokon nyugvó keretet kapott legalábbis azokban a témákban, amit átvettünk a félév során.

Gazdasági elméletek c. tantárgy előnye és hátránya is volt, hogy különböző előadók adták elő. Összességében azonban tartalmában átfogó képet kaptunk a különböző irányokról, más és más megközelítésből, de mindig a szemléletváltás szükségességére juthattunk. A legjobban a számonkérés módszere tetszett, mivel a beszámoló megírásához kénytelen volt az ember az előadások anyagát újra átnézni, értékelni, és ez segített a legjobban az anyag elsajátításában.

Emberközpontú szervezés, vezetés és szervezet fejlesztés c. tantárgy a megalapozás szintjén értelemszerűen kissé száraz volt. A különböző elméletek ismertetését nehéz másképp megoldani, még akkor is, ha az előadó törekedett arra, hogy ezt feloldja. Itt igaz volt az, hogy némely elméletek már korábban is ismertek voltak, ezek felelevenítést igényeltek, de volt jó néhány új, az elmúlt évek termése. Külön és legfőbb érdekességet jelentett az Egyház Társadalmi Tanításának, az enciklikák és a H.J.Alford-M.J.Naughton könyv részletes tanulmányozása.

Keresztény közgazdaságtan c. tantárgy igazságtalanul szorult az utolsó helyre, mert mind a The Corporation, mind pedig a Mennyei királyság c. film megtekintése és átgondolása az esszék megírásával hozzásegített ahhoz, hogy mélyebben megértsük a képzés lényegét. A megadott irodalom teljes áttekintése pedig közelebb visz ahhoz, hogy másképp tekintsünk környező világunkra, s magatartásunk is a megismertek függvényében változzon.

Kollár László:

Már a rátalálás is elgondolkoztató és csodálatos volt. A nem túl kereszténynek tartott HVG lapjait lapozgattam és ott találtam rá a Sapientia felhívására, ami abban a pillanatban elragadóvá tett. Szorgosan kezdtem neki a felvételi lapok megírásának és a felvételi tudásanyagának az összegyűjtésének. A felkészülés végül jól sikerült felvételt nyertem és izgatottan mentem el a szeptember elejei kismarosi lelkigyakorlatra. Igazat megvallva még életemben nem voltam lelkigyakorlaton, de az a három nap meg fog maradni bennem egy jó időre. Jó közösségben, jó dolgokat csinálni ráadásul úgy, hogy a megfelelő komolyság mennyiség mellett rengeteg vidámság is legyen, úgy érzem nagyon boldoggá teheti az embert.

De ezek még csak az előkészületek voltak: szeptember 11-én belekezdtünk a „tanulásba” is. „Csak” idézőjelesen írom, mert több volt ez, mint egyszerűen tanulás. Amikor az ember elvégez néhány iskolát, kapja az okítást; néhol jót, de inkább sablonosat és közben jár az agya, hogy hát jó, hogy én ezeket tanulom, nyílik a szemem, de ez a tudásanyag mégiscsak elég nekem az élethez? Ha én kijárom 23-25 éves koromig a „jobb” iskolákat, akkor nekem „jobb” életem lesz? És a szem nyílásszögével egyenesen arányosan kezdtem arra rájönni, hogy sajnos az iskolák nagy része valami olyasire készít fel, ami tőlem, tőlünk, talán az emberektől egy kicsit távol van, illetve ha nincs is távol, de nem veszi figyelembe azt a dolgot, amivel foglalkozik, ami a lényege: az ember.

Ez volt tehát az a kulcs, ami ide hozott és ami itt tart, mert azt tapasztalom, hogy itt a főiskolán, ebben a képzésben rejlik az a válasz (illetve a válasznak az egyik része), amit keresek és ami a helyes utat mutathatja meg számomra. Meglátásom szerint a tananyag nagyon jól van megszerkesztve. Középpontban az ember áll és a tantárgyak köré, illetve rá épülnek és nagyon jól mutatják be az emberi környezet különböző dimenzióit, működési távolságait. A „legbelsővel” foglalkozó Teológia alapoktól kezdve a másik emberrel, illetve az élettel való kapcsolatot tanulmányozó Aquinói erkölcstanán keresztül az Keresztény közgazdaságtannal kijutunk az tágabb, az Emberközpontú szervezéssel pedig a szükebb gazdasági életbe. Ezt az utat folytatja a Gazdasági elméletek tantárgy témakörei, amely Keresztény közgazdaságtannal szemben megpróbálja méginkább átfogóbbá és jó értelemben vett elméletibbé tenni szemléletet. Egy másik dimenzióba, az idő dimenziójába lépve pedig az Egyháztörténelem című tantárgy tapasztalata segített nekünk a múltból való tanulásra. Ez a struktúra számomra nagyon megnyerő és teljes egészében biztosítottnak látom emellett a további félévek sikeres és rendkívül hasznos tanidejeinek az eltöltését.

A tantárgyak közül számomra mindegyik tetszett, mindegyiknek meg volt a maga szépsége és hasznossága az életemben. Talán leginkább a Gazdasági elméletek tantárgy sokszínűségét emelném ki, amely magában foglalja Laura nővér szervezőkészségének a dícséretét is amellett, hogy az egész szakot is neki köszönhetjük és minden tiszteletet és hálánkat megérdemli. Köszönöm továbbá Rolandnak is azt az alázatosságot és kedvességet, amivel példát mutat számunkra és a szervezésben való részvételt, hogy segíti Laura és a mi munkánkat.

Rakonczay Éva:

Örültem neki, hogy

  • a gazdasági tárgyak életszagú példákkal színesítették és tették kézzelfoghatóvá az elméleti anyagot,
  • a Gazdasági elméletek tárgy előadói kivétel nélkül értékes ismeretekkel bővítették a tudásunkat még akkor is, ha a nézetazonosság nem mindig volt teljes,
  • a vallási témájú tárgyak képzésre szabottan, de alapos tudást igényelve kerültek bele a tantervbe,
  • olyan tanárokkal találkoztam, akik a képzés tárgyához méltóan a lelkiség közvetítésére is hangsúlyt fektetnek,
  • olyan emberekkel találkoztam a tanárok és a hallgatók között, akikkel könnyű volt aggályaimat, gondolataimat megosztani, mert ugyanazok a dolgok foglalkoztatnak bennünket.
Vissza az előző oldalra