Konferenciák

A pénzen innen és túl - Pénzügyi konferencia az erkölcs tükrében

A pénzen innen és túl
Pénzügyi konferencia az erkölcs tükrében

2016. február 19-20.

Mottó: „A jó pénz kiszorítja a rosszat” (Bruni, Zamagni)

Az elmúlt 10-20 év nagy pénzügyi, gazdasági botrányai egyre inkább felkeltették az érdeklődést az erkölcs iránt.
Lehet-e meghatározó tényezője a moralitás alapvető pénzügyi, gazdasági folyamatoknak?

A Boldogság Közgazdaságtana Konferencia


Kedves Érdeklődő!

Szeretettel hívjuk a 2014. március 28-án megrendezendő, a „Boldogság közgazdaságtana” c. szakkonferenciára, amelyet a KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzés és ÉRME Üzleti Háló szervez  a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem támogatásával. Olyan kérdésekre keresünk választ, mint hogy lehet-e, és ha igen, miként a végső célja a gazdasági életnek az emberi boldogság. A boldogság témakörét a rendezvény közgazdasági, társadalmi és pszichológiai aspektusból kívánja bemutatni előadások, délutáni műhelymunkák és kerekasztal-beszélgetés keretében az egyén oldaláról is megvilágítva.

A konferencia kiemelt előadói: Luigino Bruni, a római Lumsa Egyetem közgazdász professzora, Bogsch Erik (Richter Gedeon Zrt.), Dr.habil. Aczél Petra (Budapesti Corvinus Egyetem), Prof. Dr. Kerekes Sándor (Budapesti Corvinus Egyetem) és más neves szakemberek.

 A nagysikerű CIVIL GAZDASÁG című könyv társzerzőjeként és számos híres publikáció atyjaként is közismert Bruni szerint a boldogság fő társadalmi vetülete immár nem áll a politikai gazdaságtan középpontjában, mint korábban. A mostani válságban a közgazdaságtan társadalmi természetére kell összpontosítanunk: a társadalmi tőke, a kapcsolati javak és egyéb társadalmi dimenziók elemzése kiemelt témái a boldogság tanulmányoknak. A professzor jelenlegi előadásának fókuszában a boldogság társadalmi és politikai jellemzői és ezeknek az empirikus, tudományos és történeti kérdésekhez való kapcsolata áll.

A rendezvény szabadon látogatható, a részvétel INGYENES.
 

A Boldogság Közgazdaságtana konferencia programterve
 Budapest, MOM Kulturális Központ
2014. március 28.

A boldogság számos szakterület és irányzat témája, amelyet a rendezvény közgazdasági, társadalmi aspektusból kíván bemutatni, a délutáni műhelyekben és a kerekasztal-beszélgetés során az egyén oldaláról is körüljárva.

Támogatók: Budapesti Corvinus Egyetem, Érme Üzleti Hálózat, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola


09:00 - 10:00 Regisztráció

10:00 - 10:10 Köszöntő– Dr. Szántó Zoltán oktatási rektorhelyettes (Budapesti Corvinus Egyetem), Szász Jenő elnök, Nemzetstratégiai Kutató Intézet, Baritz Sarolta Laura OP képzési vezető (KETEG, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)

10:10 - 10:35 Dr. Habil. Aczél Petra egyetemi docens és intézményigazgató (Budapesti Corvinus Egyetem, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet) - Kommunikációgazdaság: a szó „megtér(ül)ése”

10:35 - 10:45 Kérdések-válaszok (Q and A)

10:45 – 11:50 Prof. Luigino Bruni (Lumsa Egyetem, Róma) - A boldogság nyomában: közgazdaságtan és erényetika

11:50 – 12:00 Q and A

12:00 - 12:15 Kávészünet

12:15 – 12:35 Dr. Petres Erika Lúcia OP filozófus (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) - Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás boldogságfelfogása, mint közgazdasági kategória

12:35 - 12:40  Q and A

12:35 - 12:55 Prof. Dr. Kerekes Sándor egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék) - A boldogság esete a piacgazdasággal

12:55 - 13:00 Q and A

13:00 - 14:00 Ebéd

14:00 - 14:20 Bogsch Erik vezérigazgató (Richter Gedeon Zrt.) - Lehetséges-e keresztényi értékrend egy tőzsdei cégnél?

14:20 - 14:25 Q and A

14:25 - 14:45 Dr. Albert Fruzsina szociológius, kutató (MTA) - Miért boldogabbak az emberek az egyik országban mint a másikban?

14:45 - 14:50 Q and A

14:50 - 15:45 Kerekasztal-beszélgetés és Fórum: Merre jár a kékmadár, avagy mi teszi Önt és szakterületét boldoggá?  Dr. habil. Aczél Petra, Bogsch Erik, Prof. Luigino Bruni, Prof. Dr. Kerekes Sándor, Kiss Ulrich SJ

15:45 – 16:00 Kávészünet

16:00 - 17:30 Műhelyek:

Közgazdaságtan: Dr. Zsóka Ágnes – Dr. habil. Csutora Mária: Boldogság és fenntartható fogyasztás

Közgazdaságtan: Dr. Kocsis Tamás – Dr. Baranyi Árpád: Ökológiai lábnyom és szubjektív jóllét

Közgazdaságtan: Dr. Kollár László - Harazin Piroska: Boldogság a munkahelyen. Me/érjük?

Pszichológia: Dr. Martos Tamás - Pap Judit: Mire van szükségünk a boldogsághoz? A pozitív pszichológia lehetőségei a mai társadalomban

Teológia: Dr. Kék Emerenica – Dr. Beran Ferenc: Boldogság teológiai szemmel – egyéni és közösségi dimenziók

Média: "Hogyan tudja megélni a média 2014-ben Krisztus üzenetét?" - Kerekasztal 
Képmás, Katolikus Rádió, Mária Rádió, Új Ember, Magyar Kurír 
Moderátor: Dr. Tóth Gergely, KÖVET EgyesületMédiapartnerek:


A konferencia főelőadója, Luigino Bruni az olaszországi Ascoli Piceno városában született 1966-ban.

A római LUMSA (Libera Università Maria Ss. Assunta) Egyetem és a Firenze melletti Loppianóban működő Sophia Egyetem közgazdaságtan-professzora.

1989-ben szerzett közgazdaságtani diplomát az Anconai Egyetemen. 1996-tól 1998-ig az Egyesült Királyságban folytatott további tanulmányokat. Ez idő alatt egy tanéven keresztül a London School of Economics, majd szintén egy évig a University of East Anglia képzésein vett részt. 1998-ban közgazdaságtörténeti doktori címet szerzett a Firenzei Egyetemen.  2004-ben visszatért az Egyesült Királyságba, ahol második közgazdaságtani PhD-fokozatát a University of East Anglia képzésén szerezte meg.

Kutatásai az első 15 évben szerteágazóak voltak: a mikroökonómia, etika és közgazdaságtan területeitől a közgazdaság történetén és módszertanán át a közgazdaság társadalmi és boldogsággal kapcsolatos vonatkozásainak témájáig. A közelmúltban leginkább a civil ökonómia és a reciprocitás, valamint a szívesség gesztusainak gazdasághoz köthető kategóriái foglalkoztatták.

E témákban sok könyve jelent meg, javarészt olasz nyelven, illetve néhány angol fordításban is (pl.: The Genesis and Ethos of the Market, Palgrave Macmillan, September 2012; The Wound and the Blessing. Economics, Relationships, and Happiness, New City Press, 2012; Reciprocity, Altruism and Civil Society, Routledge, London, 2008; A Handbook on The Economics of Happiness, edited with P. Porta, Elgar, 2007; Civil Economy, with S. Zamagni, Peter Lang, Oxford, 2007; Civil Happiness, Routledge, London, 2006).

2008-ban elnyerte a “Templeton Enterprise Awards” (könyvek) Ezüst Díját a civil jóllét kategóriában.

Jelenlegi kutatásaiban a belső motiváció gazdasági és civil életben betöltött szerepét vizsgálja.

honlap: http://www.lumsa.it/luigino-bruni?nf=2019&tpage=docenti