Kollár László János: Az emberi fejlődés útjai a munkahelyen

Név: 
Kollár László János
Cím: 
Az emberi fejlődés útjai a munkahelyen
Év: 
2012

Az ember munkája során valósítja meg azt a Föld feletti uralmat, amit az Isten rendelt neki a teremtéskor. A munkavégzés számára az az út, amely folyamán a teljes emberi kiteljesedést meg tudja valósítani. A dolgozatban feldolgozásra kerül az Egyház társadalmi tanításának az emberi munkavégzésre vonatkozó területe, illetve a munkahelyi spiritualitás és emberi fejlődés kapcsolódó irodalma. Az emberi kiteljesedéshez vezető utat három részterületre bontja a szerző: az emberi fejlődéshez szükséges általános fejlődési dimenziókra, a moralitás és az erkölcsfejlődés dimenzióira, illetve a tanuló szervezeti környezetre, amelyben a legsikeresebben valósulhat meg az emberi kiteljesedés. Mindezek kifejtéséhez párosul egy – a dolgozat részét képező – kérdőíves kutatás, illetve annak az elemzése, amelyben a szerző egy aktuális képet kíván kapni a magyarországi munkahelyi emberi fejlődés lehetőségeiről és azok megvalósulásáról.