Baritz Sarolta Laura nővér és Fóris Ferenc KETEG alumni előadása a Szent Erzsébet napi jótékonysági vásár keretében

Példa a gazdaság és az erkölcs oktatásra

Mintegy száz-százötven év óta nem szokás a közgondolkodásban a gazdaság és erkölcs együtteséről beszélni, mintha az erkölcs akadályozná a gazdasági folyamatok kibontakozását, vagy ha megengedjük az erkölcs részvételét a gazdasági életben, csak úgy, mint egy különös díszt, egy csatolmányt, ami akár el is hagyható a minél nagyobb haszon realizálásának érdekében. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban) képzése keretében egy olyan gazdasági-társadalmi szemlélet kerül bemutatásra, amely szerint az erkölcs és gazdaság integráns részei egymásnak, gazdaság nincs meg erkölcs nélkül, mintegy bele van ágyazódva, s az erkölcsösen végbevitt gazdasági cselekvés vezet igazi emberi sikerre. Mi az emberi siker? Az ember kiteljesedése, boldogsága, értékessége, amelyet élete, tevékenységei során ér el, az elsajátított erények és a természetfeletti kegyelem által. Az ember értékes, teljes életre hivatott, tökéletesedésre. A gazdaság, társadalmi élet ezt a kiteljesedő, boldogságot elérő emberi életet, a Teljes (test és lélek egysége) Embert hivatott szolgálni. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha minden egyes ember önmagán kezdi az értékek építését, s ezáltal hat a környezetére, az őt körülvevő közösségre is, abban önzetlenül, adó emberként tevékenykedve, továbbadva az értékeket. Így épülhet fel, kis sejtekből az egész társadalom.
Az "erkölcsös gazdaság" alaptételei, hogy a gazdaságot az "objektivista" önérdek hajtja. "Az én önérdekemben a másik ember érdeke is benne van", s hogy a "Profit nem célja a gazdasági életnek, hanem eszköze." "A gazdaság fő célja ebben a gondolkodásmódban: a közjó elérése, ami nem más mint az emberi kiteljesedés mind az egyén és a közösség szintjén." Ezeket és hasonló gondolatokat tartalmaz a Katolikus Egyház társadalmi tanítása, amely alapját képezi a most vázolt gazdasági gondolkodásnak.
 

Vissza az előző oldalra