Keresztényként bizniszelni, dolgozni? Igen!

Hajlamos az egyén elhinni, hogy ő maga nem tehet semmit, be kell illeszkednie a tömegek által követett struktúrába. Felemelő felismerni, hogy ez nincs így - nyilatkozták a Figyelő Online-nak közgazdász hallgatók, akik keresztény gazdasági-társadalmi elvekről tanultak az egyetemen. Vállalatvezetők arról beszéltek nekik, hogy következetes keresztényi magatartással is lehet sikereket elérni a gazdaságban, sőt, kifizetődő ez a hozzáállás.

Valószínű, hogy a globális gazdasági, társadalmi problémákat nem én fogom egy csapásra megoldani, ám amit itt tanultam az meghatározóan formálta az életszemléletem, nagyobb hatással volt rám, mint Robinson Crusoe és Péntek mikroökonómia példája - foglalta össze egy pályakezdő közgazdász, mennyire tudja hasznosítani az általa megismert keresztény elveket a munkája során. Négy évvel ezelőtt, 2010-ben indult Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) kurzus a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A négy szemeszteres posztgraduális esti-levelező képzés főszervezője és szakfelelőse Baritz Sarolta Laura domonkos nővér. A kurzus az embert helyezi középpontba teológiai, filozófiai, etikai, társadalomtudományi szempontból, mivel a gazdaság alanya az ember, végső soron az emberi értékrend, s erre épül rá a gazdaság. A képzés a római Pápai Szent Tamás Egyetemmel és a Budapesti Corvinus Egyetemmel történő együttműködés keretében jött létre. A tanárok a Corvinusról, a Sapientiáról és más intézményekből, köztük az MTA-tól és a vállalkozói szférából érkeznek. A hallgatók államvizsgát tesznek, szakdolgozatot teljesítenek, s szakközgazdászi oklevelet kapnak.
 

MISSZIÓ

Eddig mintegy negyven hallgató végzett, s most szeptemberben indult tizenhét fővel az újabb kétéves kurzus. „A KETEG nemcsak képzés, hanem misszió, ami a szlogenünk is" - hangsúlyozta a Figyelőnek Baritz Sarolta Laura. Konferenciákat, előadásokat szerveznek, s KETEG szalont és műhelyt működtetnek. A képzés 2014 őszén a Corvinuson is elindult bachelor és master szinten is „Emberközpontú gazdaság" néven. A bachelor tárgyakat mintegy 70-en, a mastert körülbelül 50-en vették fel. A Corvinus mellett a Magyar Nemzeti Bank PADS alapítványában tanítanak KETEG szellemű tárgyakat. „Egy vállalat olyan lesz, amilyenné tesszük"- fogalmazott a Figyelőnek egy volt hallgató. Elismerte, hogy a főnök attitűdje nagymértékben befolyásolja a többiek magatartását, ám az egyszerű dolgozók is képesek hozzáállásukkal formálni környezetüket. „Akárhová is kerüljünk, saját értékszemléletünket képviseljük és bízom benne, hogy ez kiegyensúlyozottságot és boldogságot eredményez, s a jó példa ragadóssá válhat. Bibliai példával élve, mi lehetünk a vetőmag, amelyet mindenféle földbe elszórnak és igyekszünk a lehető legtöbb termést hozni ott, ahová kerülünk."


ALUMNI HALLGATÓK VÉLEMÉNYE - KETEG, SAPIENTIA

Kollár László 2012-ben végzett: Értéktöbbletet ad

A KETEG képzésen tanultak egy univerzális, a hagyományos egyetemi és főiskolai képzéseket kiegészítő tudást adnak, amelyek bármilyen munkakörben értéktöbbletet jelentenek. Ez a képzés nem egy a sok közül, hanem egy bármely képzés értékét növelni tudó kurzus. A képzésen tanultak elsősorban a saját magam és a munkám viszonyának megértésében segítenek, azaz abban, hogy értsem, mi végre vagyok éppen ott, ahol és ezzel a munkával mit tudok adni az embereknek. Hogyan tudom úgy a javukat keresni, hogy közben én is ki tudjak teljesedni. Az itt szerzett tudást fel tudom használni hivatalnoki, gazdasági elemzői munkakörben, de ehhez kell az is, hogy a felettesem úgy szervezze a munkám, hogy abban a lehető legtöbb képességemet tudjam kibontakoztatni. A keresztény gazdasági elvek a nagy gazdasági, társadalmi szervező műhelyekben tudnak leginkább hatni, így különösen a minisztériumokban, főbb gazdasági vagy egyéb társadalmi agytrösztöknél, vezető stratégiai tanácsadó cégeknél. Ezen kívül a pedagógusképzés az a terület, ahol ezeket az elveket a leginkább lehet hasznosítani.

Nagy Nóra, alumni hallgató, 2012-ben végzett: Tökéletesen tudom alkalmazni

Az első KETEG képzést végeztem el és a jelenlegi munkahelyemet ennek köszönhetem. Egy kormányhivatalnál dolgozom és a fenntartható gazdaság témájával foglalkozom, így tökéletesen tudom hasznosítani a KETEG képzésen tanultakat. Feladatom közé tartozik az önfenntartó településeken megvalósuló jó példák gyűjtése. Október közepén kétnapos konferencián mutattuk be ezeket a településeket, s minden előadás megerősítette a KETEG képzésen az emberközpontú gazdaságról tanultakat. Nagyon sajnálatos, hogy ezek a jó hírek ritkán kerülnek a szélesebb nyilvánosság elé. A képzés legnagyobb hozadéka számomra azonban nem a munkahelyem, hanem az a tudás és szemlsélet, amely a 4 félév során elmélyült és kikristályosodott bennem. Sokan vannak, akik a szűk környezetünkön kívül messzebbre is látnak, töretlenül hisznek az igazságosságban, és tenni akarnak a közjóért. Számomra azonban ahhoz, hogy ez összeálljon rendszerré, hogy megerősítsen és bátorságot adjon a valódi értékek képviseletében a főáramlattal szemben, szükség volt a képzésre és annak közösségére. Hajlamos az egyén elhinni, hogy ő maga nem tehet semmit, be kell illeszkednie a tömegek által követett struktúrába. Felemelő volt felismerni, érezni, hogy ez nincs így.

Könnyid István, alumni, 2012-ben végzett, egy multinacionális cég projektvezetője: A vállalat is nyerhet

A képzés indításakor az elsők közt jelentkeztem a KETEG-re, mely levelezős képzésként főleg szombati elfoglaltságot jelentett. A család támogatása mellett fontos volt, hogy a munkahelyem, vezetőim jóváhagyását támogatását is élvezzem. Akkori közvetlen vezetőm segítségével egy összvállalati, worldwide program keretében cégem tanulmányi szerződést kötött velem és finanszírozta a képzés költségeit. Bár közvetlen munkámhoz nem volt elengedhetetlenül szükséges, de munkahelyemen felismerték, hogy nemcsak személyes fejlődésemhez lehet fontos, hanem a vállalat is nyerhet általa a sokszínűségi, valamint társadalmi felelősség vállalási és egyéb önkéntes feladataimon keresztül. A diploma megszerzése óta, sőt, már a képzés két éve során is számos esetben éreztem és érezhette cégem is a KETEG hatását. Az elmúlt években több átszervezés és létszámleépítés után is úgy érzem, hogy munkahelyem megbecsül, pozícióm a körülményekhez képest biztos, több fontos feladatot bíznak rám. A munkakörömhöz szorosan nem köthető, de a cégem számára is fontos értékek mentén támogatják az önkéntes munkáimat. A KETEG hozzásegített a munka és magánélet egyensúlyának jobb megtalálásához, a hitem és munkám közötti feszültség feloldásához. Továbbá a KETEG adott nekem egy közösséget is. Jó érzés a KETEG családhoz tartozni, amely nemcsak a volt csoporttársakat jelenti, hanem a következő évfolyamokon tanulókon vagy már végzett alumni tagokon túl, a Sapientia és Corvinus-os tanárainak, sőt szervezett konferenciáink előadóinak kollegiális, akár baráti kapcsolatait is. Ha majd munkahelyet szeretnék váltani, elsőként ennek a körnek a tanácsát és segítségét kérném a legnagyobb bizalommal. Ez - a - gondviselésbe vetett bizalmon túl - nagyon megnyugtató és biztonságot is ad."

Fóris Ferenc, alumni, 2014-ben végzett: Ismerjük meg egymás értékrendjét!

A képzés során eddigi ismereteim kiegészültek, s talán sikerült az európai gondolkodás fejlődése mentén a közgazdaság, az etika és a politika egységét megérteni, s az embert, mint személyt fölfedezni. Az új nézőpont következtében fontosnak tartott elveim között egyes súlypontok áthelyeződtek, olyannyira, hogy ezt a vállalati élet napi gyakorlatában is a saját vezetői szintemen próbáltam érvényesíteni. A vállalatra tekinthetek úgy, mint inputokból outputokat előállító egységre, melynek a feladata, hogy hatékonyan profitot termeljen a tulajdonosoknak. Ez a szemlélet azonban tönkreteszi a társadalmat is és a természeti környezetet is. Hajlamosak vagyunk mellékesnek tekinteni egy-egy vállalat magáról megfogalmazott küldetését és vízióját. Így aztán annak számonkérése is esetlegessé válik, össztársadalmi szinten is. Minden vállalatban ki kell alakítani annak a módszerét, hogyan egyezteti az elképzeléseit az érintettjeivel. A civil és a kormányzati oldalnak szintúgy. Sokkal többet kell beszélgetnünk a dolgainkról, mint eddig tettük! A munkatársainkat és az alvállalkozóinkat a céljaink elérésében együttműködő társnak kell tekintenünk, akiknek szintén vannak méltányolandó céljaik. Nem szabad vállalati stratégiát vagy humánpolitikai programokat építeni a munkatársak véleményének beépítése nélkül. Nem szabad alvállalkozókkal szerződnünk egymás értékrendjének megismerése, elfogadása nélkül. Az együttműködés során folyamatosan biztosítanunk kell a visszajelzéseket, jó irányba haladunk vagy sem. Elvileg nyilvánvaló, de mégis mondani kell: őszintének és nyíltnak kell lennünk. Mindehhez bátorság kell, s hit abban, hogy ez a jó irány, és ráadásul járható is. Ebben erősödtem meg a KETEG-en.

Pénzely Márta alumni 2014-ben végzett: Rózsaszín álmok dédelgetése helyett

A Keteg-re úgy kerültem, hogy Helen nővér előadását hallottam a társadalmilag felelős vállalatokról. Imponált, hogy a rózsaszín álmok dédelgetése helyett reális képet kaphatok egy szebb világról és tehetek is érte. Még akkor is, ha kicsi az a szebb világ, de legalább létezik, és megtanulhatom, saját környezetemben ezt hogyan tágíthatom. A hallgatóság soraiban ülve egyszerűen tudtam, hogy a Keteg-en a helyem. Közgazdászként racionális gondolkodású vagyok, de hittem abban, lehetek még jobb szakmabeli ezáltal. Időközben állást váltottam. Arra gondoltam, a szolgáltató államigazgatásban hatósági oldalról erősebben hallatszik majd a Keteg-szellemiség. (Addigra egy nemzetközi adótanácsadó multinál letöltöttem nyolc évet, azelőtt pedig a pénzügyminisztériumban tizennyolcat). Így kerültem a NAV-hoz, de nem számoltam az emberi tényezővel. Ha a főnököm nem végezte el a Keteget, akkor én is hiába beszélek. Ami miatt viszont megérte, az a közösséghez való tartozás: tudni, hogy nem vagyok egyedül nézeteimmel, mindenkor nagy élmény. A Keteg nem eszköz egy biztosabb állásba, jobban fizető munkahelyre, magasabb pozíció elnyeréséhez. De lehet cél egy hitben-szeretetben élő, úgy kommunikáló, önmagamat és másokat erősítő közösséghez való tartozás.

Pósa Zoltán, alumni: Kiállok a keresztény szempontból helyes döntés mellett

Banki beosztott alkalmazottként úgy tudom hasznosítani a KETEG-képzésen megszerzett tudást, ismereteket, hogy a felmerülő napi döntésekben, szakmai vitákban próbálok a képzésen kapott ismeretek alapján érvelni a keresztény szempontból helyes döntés mellett, illetve a keresztény szempontokat hangsúlyozom (pl. tisztességes ügyféltájékoztatás, tisztességes kamat alkalmazása, méltányos, személyre szabott eljárás a hiteleiket törleszteni nem tudók esetében, stb.). Azt gondolom, hogy a képzés olyan személyek részére lehet hasznos leginkább, akik embereket irányítanak (vállalkozók, vezető beosztású munkatársak), mert így több ember életét, gondolkodását tudják befolyásolni példamutatásukkal.

CORVINUSOS HALLGATÓK VÉLEMÉNYE

Sarolta M/A: A piac etikailag nem semleges

Többen is úgy véltük a tantárgy tematikája alapján, hogy érdemes belevágni, mert egy más szemszögből, az egyház szemszögéből láthatjuk, ők hogyan vélekednek a társadalmi, gazdasági mechanizmusokról, ami talán nem feltétlenül vág egybe eddigi tapasztalatinkkal. Azért is választottam ezt a kurzust, mert az eddigi előképzettségem során nem volt szerencsém teológiai, filozófiai tárgyhoz, ám mindig is érdekelt ez a terület. Azt tartom jónak a képzésben, hogy rendszeresen új oktatókkal találkozunk, így több ember véleményét ismerjük meg. Úgy vélem, a kurzus akkor hasznosítható hatékonyan, ha olyan vállalattal kerülünk kapcsolatba, amelyik osztja azt a szemléletmódot, hogy az ember nemcsak egy „termelési eszköz", hanem a gazdasági vérkeringésbe bekapcsolható érték. Napjainkban a legtöbb cég próbál etikusan működni, de sajnos ez a gyakorlatban különböző okok miatt nem minden esetben tud megvalósulni. Viszont ahogy az az egyik órán is elhangzott, a piac etikailag nem semleges, a szolidaritás és a kölcsönös bizalom kell, hogy megalapozza.

Horváth Nikoletta M/A: Hasznosítható a mindennapi életben

A római katolikus vallást gyakorlom. Érdekesnek tűnt más szempontból megközelíteni az eddig tanultakat, azt, hogy a teológiában elmélyült szakemberek milyen megoldásokat látnak a mai profitorientált világban a keresztény értékek érvényesítésére. Azt vártam a képzéstől, hogy kilép a megszokott gondolkodási keretből a közgazdaságtan terén, s egyetemi szinten neves szakemberektől iránymutatást ad, hogyan lehet keresztényként életet vezetni profitorientált világunkban. Nagyon pozitív a tapasztalatom a kurzusról, ajánlom szívesen bárkinek, akár csak látókörbővítés végett is, hiszen mindannyiunkat foglalkoztat az élet értelmének fejtegetése, arra való tekintet nélkül, hogy valaki keresztény értékeket vall vagy sem. Úgy gondolom, hogy a mai fiatalok körében szükség van arra, hogy közvetlenebb stílusban szólítsák meg őket az egyház részéről, ahogy azt Papp Miklós vagy Papp Tibor atya tette. Hasznos iránymutatást kaptunk az élet vezetése terén, amit a képzés után is hasznosítani lehet a mindennapi életben. Az etikusság pedig a munka világában is nélkülözhetetlen.

Süveg Tiborné M/A: Az etikus fogyasztás és termelés együtt kell járjon!

Alapvégzettségem jogi-szakokleveles közgazdász, húsz éve gyakorló könyvvizsgálóként dolgozom. A BCE-n közgazdász-tanár szakra járok, s azt várom, hogy „civil vállalkozás" fogalma kikristályosodik, konkréttá válik, s választ kapok arra, hogy ez az új vállalkozási forma megvalósítója lehet-e annak a teljes foglalkoztatottságnak, amelyben a munka nemcsak és nem elsődlegesen áru, hanem a közösség támogatásával elért személyes önkiteljesedés is? A pápai szociális enciklikák áttekintésekor érintettük a munka fogalmát, amelyet, azt gondolom, sokaknak lenne érdemes tanulmányozniuk és a teljes foglalkoztatottságot előmozdító, a foglalkoztatást szabályozó törvényeket ennek tükrében megalkotni! Azt gondolom, az etikus termelés és az etikus fogyasztás együtt kell, hogy járjon!

Ejmen Nazih M/A: Segít a normák betartásában

„Az etikus magatartás, minden munkakörben alapvető elvárás, ez a kurzus segítséget nyújt az ilyen normák betartásában."

Piskor Zoltán: Újdonság a mainstream gazdaságfilozófiához képest

Azért jelentkeztem, mert valami újat szerettem volna tanulni, hiszen az eddigi mainstream gazdaságfilozófiai irányzatokat már ismertem. Egy jó összefoglalást vártam melyben a közgazdaságtan matematikai, mindent számszerűsíteni kívánó jellege helyett sokkal inkább az erkölcs, igazságosság, és az etikai elvek kapnak hangsúlyt. Jelenleg kevés cégről tudunk, amelyeknél az átlagos szintnél ez a fajta mentalitás nagyobb teret kap. Ám van számos olyan munkahely a köz- és a versenyszférában is, ahol a társadalmi szerepvállalás és a szociális érzékenység hangsúlyossága által az etikus magatartás alkalmazása a bekerüléshez szükséges alapfeltétel.

Forrás: Figyelő Online

Vissza az előző oldalra