Megalakult a KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány

Az ember megismerése kulcsfontosságú a gazdasági tevékenységben is.

A KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítványt a magyarországi Domokos Nővérek Rendje (Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja) és az ÉrMe Alapítvány hozta létre a közelmúltban, azzal a céllal, hogy a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (KETEG) című posztgraduális képzési program körül kialakult tevékenységeket a korábbiaknál professzionálisabban szervezze, összefogja, kibővítse. Az „emberközpontú gazdaság" – amely néven a KETEG-képzést választható tantárgyak formájában a Corvinus Egyetemen is oktatják a KETEG-tanárok – neve azt jelenti, hogy a gazdasági élet alapja, alanya az ember, így az ember megismerése kulcsfontosságú a gazdasági tevékenységben is. A másik alapító, a Domonkos Nővérek – melynek képviselője a kutató intézetben a rend általános főnöknője, Dr. Deák Viktória Hedvig – ezt az oldalt biztosítja. A teológiai, filozófiai tárgyak, ismeretek, kutatások, kurzusok stb. kompletté teszik az alapítvány céljait, amely alapvetően az „egész ember" (akit Istennel való kapcsolata tesz egésszé) hirdetését tűzi ki célul, a teológia, filozófia, társadalomtudományok, közgazdaságtan területén. A célok között ott van az „Egyház társadalmi tanításának" és az annak elveire épülő közgazdaságtannak is a minél szélesebb körű megismertetése. Az alapítvány teendői közé fog tartozni az ezekhez tartozó gyakorlati feladatok szervezése is: konferenciák, könyvbemutatók, előadások megrendezése, kiadványok, könyvfordítások, cikkek publikálása stb. – vagyis amit önkéntes alapon eddig is végeztek a KETEG tagjai.

„A Keteg és az ÉrMe Üzleti Hálózat között évek óta kiváló és szoros az együttműködés: a szervezési munkáktól a marketingkommunikációig számos területen kaptunk gyakorlati segítséget az ÉrMétől, illetve a hozzá tartozó cégektől. És amit a Keteg keretében elméletben oktatunk, azt az ÉrMe tagjai a gyakorlatban igyekeznek megvalósítani, tehát ilyen értelemben is jól kiegészítjük egymást" – mondta az ÉrMeháló.hu-nak nyilatkozva Dr. Baritz Sarolta Laura közgazdász, domonkos nővér, a KETEG képzés életre hívója és gazdája.

Laura nővértől megtudtuk továbbá, hogy a görög „oikonomia" szó kettős értelmű: egyrészt, teológiai értelemben üdvtörténetet jelent, másrészt gazdasági értelemben a háztartás körüli teendők ellátását, szükségletek kielégítését szolgáló tevékenységet (ez utóbbira vezethető vissza az ökonómia, azaz az eredeti értelemben vett gazdaság fogalma). Az intézet nevébe is azért került be tehát ez a szó, mert jól kifejezi a transzcendencia és a hétköznapi munkatevékenység közötti kapcsolatot.

Összességében tehát a KETEG Oikonomia Intézet folytatja és kiteljesíti mindazokat az oktatási és missziós tevékenységeket, melyeket a KETEG körül létrejött közösség eddig is végzett, többnyire önkéntes alapon, ám mindez most szervezettebbé, profibbá válhat. „Az alapítványi forma hozzájárulhat a pénzügyi értelemben is kiszámíthatóbb működéshez. Fenntartható működésre törekszünk, melyhez – különösen eleinte – szükségünk lesz támogatásokra, pályázati forrásokra is" – válaszolta Laura nővér az intézet finanszírozásával kapcsolatos érdeklődésünkre.

„Rengeteg teendő van" – mondta, amikor a közelebbi jövő konkrét céljairól kérdeztük. Szükség van az alapképzés fejlesztésére – ebben számítanak az együttműködő oktatási intézményekre, azaz a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolára, a Budapesti Corvinus Egyetemre és az Angelicumra (a Római Pápai Szent Tamás Egyetemre) –, de vannak olyan új programok is, mint amilyen a domonkos nővérek szervezésében indult – a keresztény emberkép teológiáját középpontba állító – Credo-napok sorozata. Laura nővér a sikeres és folytatásra érdemes kezdeményezések közül kiemelte a KETEG-szalonokat, melyek klubszerű összejövetelre, színvonalas előadások meghallgatására adnak alkalmat azoknak, akik elvégezték a posztgraduális képzést, illetve akik érdeklődnek az emberközpontú közgazdaság elméleti és gyakorlati kérdései iránt.

Forrás: http://ermehalo.hu/megalakult-a-keteg-oikonomia-kutato-intezet-alapitvany.html

Vissza az előző oldalra