Aktuális hírek

Stefano Zamagni: Politikai gazdaságtan és civil gazdaság

Stefano Zamagni: Politikai gazdaságtan és civil gazdaság: két gazdasági paradigma kritikai értékelése című cikke itt található.

http://kovasz.uni-corvinus.hu

A cikk a szerző Budapesti Corvinus Egyetemen elhangzott 2014 november 12-i, az  egyetem és a KETEG által rendezett  "Gazdaság és erkölcs" konferencián elhangzott előadásának hanganyaga alapján készült.
 

"Az Isten helyére a pénz került..."

Interjú Dr. Baritz Laura Sarolta domonkos rendi szerzetes nővérrel

A karácsonyi időszak nagyon sok ember számára elsősorban – ha nem teljes egészében – a pénz körül forog. Hogyan látja ezt a jelenséget egy nővér, akinek komoly múltja van a gazdasági szférában, most pedig azon munkálkodik, hogy a pénz az értékek hierarchiájában visszakerüljön a helyére (legalulra), és onnan szolgálja az embert. Dr. Baritz Laura Saroltával domonkos rendi szerzetes nővérrel beszélgettünk.

KETEG tárgyblokkok a Corvinus Egyetemen

A Budapesti Corvinus Egyetem felvette M/A válaszható tárgyakként, minden kar, szakirány kínálatába a KETEG "Emberközpontú gazdaság" tárgyblokkját, ami 3 tantárgyból (3 x 14alkalom x 90 perc) áll:


- Emberközpontú gazdaság teológiai, filozófiai alapjai
- Emberközpontú gazdaság etikai, társadalomtudományi alapjai
- Emberközpontú közgazdaságtan
 

Az órákat rendre a 2014/15. tanév I. majd II. félévében, majd a 2015/16 tanév I. félévében lehet felvenni. Ajánlott a tárgyak egymás utáni felvétele.

Az ÉrMe Üzleti Hálózat oldalán magyarul is elérhető Az üzleti vezető hivatása! c. dokumentum

„A dokumentum több szempontból is érdekes. Az egyik a keletkezéstörténetéből adódik: egy olyan vitának az eredménye, melynek résztvevői túlnyomó részt vállalkozók és egyetemi tanárok voltak, így nem a teológusok, hanem gyakorlati emberek és elméleti kutatók véleményei domináltak. A vita eredményeként megszületett dokumentumot Helen Alford domonkos nővér vezetésével dolgozta ki egy héttagú bizottság. Az üzleti vezető hivatása kimondottan vezetőknek szól, kulcsszava pedig a nehezen lefordítható „leadership". Magyarul a „vezetés" szót használjuk például az autóvezetésre is, a „leadership" azonban kifejezetten a karizmatikus vezetőkre vonatkozik. A dokumentum alaptézise: a vállalatvezető legfontosabb hozzájárulása a közjóhoz az, hogy jó termékeket és jó szolgáltatásokat hoz létre" – mondta Kiss Ulrich SJ az ÉrMehálónak adott korábbi interjúban arról a nagy jelentőségű kiadványról, mely a Keteg és az ÉrMe Üzleti Hálózat együttműködésének köszönhetően most végre magyarul is olvasható; honlapunkról teljes egészében letölthető.
A dokumetum az alábbi linken érhető el: http://www.ermehalo.hu/magyarul-is-el-rhet-honlapunkon-az-zleti-vezet-hivat-sa.html

Oldalak