Információk a képzésről

Tagozat: Esti

Képzés típusa: szakirányú továbbképzés
Képzési idő: 4 félév
Költségtérítés mértéke: 180.000 Ft/félév   - Ösztöndíj elérhető! További részletek: http://keteg.hu/oldal/jelentkezes

Bemeneti feltétel: Legalább alapképzésben (BA, BSc), vagy korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél.

A felvételről az írásbeli és szóbeli felvételi alapján a felvételi bizottság dönt. A felvételi során a bizottság a jelentkező motiváltságát, általános tájékozottságát és gazdasági problémamegoldó képességét, valamint az adott évben megadott gazdasági szakirodalomban való jártasságát vizsgálja. A felvételnél előnyt jelent az angol nyelv ismerete, de nem formai követelmény.

„Újfajta gazdasági gondolkodás – tradicionális alapokon.”

A KETEG több mint képzés, a KETEG misszió!

Ezt az alternatív közgazdasági irányzatot Magyarországon 2010 óta intézményesen is tanítják. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetem ekkor indította el közösen Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) képzését, a római testvérintézmény, a Pápai Szent Tamás Egyetem (Angelicum) Helen Alford dékán által vezetett hasonló képzése alapján 2010 szeptemberében.

A KETEG tantárgyait három elméleti blokkban (gazdaság, társadalomtudományok, teológia) és egy gyakorlati modulban tanítják. A szak tanárai hiteles gazdasági szakemberek, akik elkötelezettek az alternatív közgazdasági irányzat iránt – az oktatók a Sapientiáról, a Corvinusról, a keszthelyi Pannon Egyetemről, illetve a vállalkozói szférából (ÉRME Üzleti Hálózat, Focoláre - Közösségi Gazdaság) kerülnek ki.

Gyakori meghívott vendégek külföldi egyetemek szakértői is, így járt már itt prof. Wolfgang Grassl amerikai marketing szakértő, és 2012 áprilisában vendég volt prof. Helen Alford római dékán asszony is a szak által szervezett konferenciára, előadásra és nyílt órákra. A professzor asszony látogatása óriási sikert aratott: a Corvinus Egyetemen mintegy 150 vendég és fiatal hallgató élvezte a társadalmi vállalkozásról és a valódi CSR-ról szóló előadását, s a Sapientián, olasz és magyar előadókkal (többek között Soltész Miklós, Horkay Nándor) megtartott konferenciát szintén mintegy 150 hallgató részvételével a média is közvetítette.  2013 áprilisában Prof. Stefano Zamagni bolognai közgazdászprofesszor volt vendégünk, „Civil gazdaság, hatékonyság, méltányosság, köz-jóllét” című – Luigino Bruni-val együtt írt – könyve magyar kiadásának bemutatója és a vele kapcsolatos konferencia előadójaként.

A KETEG folyamatosan keresi a lehetőséget hazai és külföldi egyetemekkel, főiskolákkal, intézményekkel való együttműködésre, valamint arra, hogy partnerséget alakítson ki a magán és az állami szféra egyes szereplőivel, akik a végzett hallgatók foglalkoztatására, elhelyezkedésére nyitottak, azaz akik maguk is fontosnak tartják az etikusság és a fenntarthatóság érvényesülését gazdálkodásukban.

A képzés fontos elve a közösség, a közös munka. Az elkötelezett hallgatók és tanáraik együttgondolkodásként értelmezik ezt a 4 féléves posztgraduális képzést, amelyben számos tevékenységet önkéntes alapon maguk szerveznek (tréningeket, konferenciákat, előadásokat, de állandó rádióműsoruk is van). A KETEG ösztöndíj-programot is szervez, pl. az Angelicumba.

A KETEG egyik legsikeresebb tantárgya a „gyakorlati projekt”. A hallgatók a menedzser-oktatók által megszervezett – a KETEG elvekhez hasonlóan gondolkodó – cégeknél, konkrét projektek megtervezésében, kidolgozásában, lebonyolításában vesznek részt, s a szemeszter végén beszámolnak tevékenységükről. A tárgy sikerességét és a hallgatók motiváltságát mutatja, hogy az osztályzást követően is tovább szándékoznak folytatni a megkezdett munkájukat az érintett szervezeteknél. Ez a tárgy alkalmat ad arra is, hogy a hallgatók a végzés után kapcsolatot építsenek ki, esetleg munkát találjanak a hasonlóan gondolkodó szervezetek világában.

Jövőbeli terveink közé tartozik a képzés állandó szakszerűsítése, színvonalának emelése, egy életpálya modell kialakítása, amely középiskolával, egyetemmel kezdődik, s potenciális munkahelyekben ér véget, ezen felül külföldi tanulmányutakat, ösztöndíjakat biztosítunk. Egyúttal tovább kívánjuk folytatni a külföldi szakemberek meghívását, a konferenciaszervezési és ismeretterjesztési tevékenységet.

A marketing munkára nagy gondot fordítunk: a mai világ eszközeivel szeretnénk magunkat megismertetni minél szélesebb körben, ehhez nyújt segítséget egy ütőképes csapat az ÉRME háló keretein belül, akikkel a KETEG a KETEG-ÉRME együttműködés keretében dolgozik együtt.

Egyik fő erősségünk a csapatmunka: terveinket, vízióinkat a tanárokból, hallgatókból és az ÉRME hálózat vállalkozóiból álló munkaközösség igyekszik minél szakszerűbben megvalósítani.

A képzésre BA-val vagy régebbi diplomával és lehetőleg alapfokú gazdasági ismeretekkel is rendelkező diákokat ill. felnőtteket várunk, akik nyitottak egy újfajta szemléletre, amelyet a saját szakterületükön hasznosítani és integrálni tudnak.