Jelentkezés

2 éves posztgraduális, szakirányú továbbképzésünk - a Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban (KETEG) - 2020. szeptemberétől ismét indul esti tagozaton.

Jelentkezz bátran, ha érdekel, mi a küldetése egy mai keresztény szakembernek a gazdaságban, társadalomban!

 

▶ Sok szeretettel várjuk a kérdéseket, érdeklődéseket:

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban

Tagozat:

Esti

Képzés típusa:

szakirányú továbbképzés

Képzési idő:

4 félév

Önköltség mértéke:

180.000 Ft/félév

Bemeneti feltétel:

Legalább alapképzésben (BA, Bsc), vagy korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél.

A felvételről az írásbeli és szóbeli felvételi alapján a felvételi bizottság dönt. A felvételi során a bizottság a jelentkező motiváltságát, általános tájékozottságát és gazdasági problémamegoldó képességét, valamint az adott évben megadott gazdasági szakirodalomban való jártasságát vizsgálja. A felvételnél előnyt jelent az angol nyelv ismerete, de nem formai követelmény.

Megszerezhető végzettség: keresztény társadalmi elvek gazdasági alkalmazásának szakembere.

Rövid ismertető:

A „Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban” szakirányú továbbképzés célja, hogy az Egyház társadalmi tanítása alapján olyan keresztény szemléletű integrált gazdasági képzést nyújtson, amelyen a hallgatók elsősorban szemléletformáló és a már meglévő szakmai tudást elmélyítő ismereteket sajátíthatnak el.

A Főiskola a képzést a Budapesti Corvinus Egyetemmel együttműködésben hirdeti meg. A képzés elvégzését követően a hallgatók közös oklevelet kapnak.

Az integrált tananyag három egymásra épülő szakterülete: gazdaság, társadalomtudomány és teológia.

Szakfelelős: Dr. Baritz Sarolta Laura OP

Oktatók: Baranyi Árpád, Baritz Sarolta Laura, Dabóczi Gergely, Dabóczi Kálmán, Deák Hedvig, Frivaldszky János, Héjj Tibor, Karacs Ágnes, Kék Emerencia, Kocsis Tamás, Lentner Csaba, Martos Tamás, Nyirkos Tamás, Papp Miklós, Petres Lúcia, Révay Edit, Szabó Bertalan, Szabó Ráhel, Szilas Roland, Tóth Gergely, Tóth József, Turgonyi Zoltán, Várnai Jakab, Zsóka Ágnes

A képzés honlapja: keteg.hu

Leírás:

A képzés célja:

Olyan gazdasági és más területeken (pl. jog, politológia, kommunikáció, orvoslás, pedagógia, mérnöki és humán) működő szakemberek képzése, akik a magyarországi vagy külföldi versenyszféra vagy non-profit szektor területén hivatásuknak tartják a közjó és a teljes emberi fejlődés lehetőségének megteremtését és megvalósításának előmozdítását. A képzés során általános műveltséget szereznek a társadalom-tudományok területén, és egy olyan keresztény társadalmi – gazdasági szemléletet sajátítanak el, amelyet az „Egyház társadalmi tanítására” alapoznak, s szakterületükbe integrálnak.

A képzés fontosabb ismeretkörei:

A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:

- az alapvető társadalmi – gazdasági modellek keresztény szemléletű értelmezését;

- a Katolikus Egyház teológiai (dogmatikai és erkölcstani) alapjait és a ráépülő egyháztörténelmi tanításait;

- a Katolikus Egyház társadalmi tanításának tartalmát és fejlődésének ívét;

- a társadalomtudományok egyes részterületeinek – demográfia, szociológia, politológia, jog – alapfogalmait;

- a társadalomtudományok - különös tekintettel a demográfia, szociológia, politológia, jog – interdiszciplináris megközelítésének alapjait;

- a keresztény szemléletű közgazdaságtan elméleti hátterét és alkalmazását;

- a vállaltok értékteremtő folyamatait;

- az emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés alapelveit;

- a felelős vállalkozás és vállalati stratégiaalkotás elméleti hátterét és megvalósításának feltételeit;

- a mai társadalom morális kérdéseit, különösen a gazdasági etika és üzleti etika aktuális problémáit;

- a gazdaság és társadalom környezeti, ökológiai vonatkozásait;

- a keresztény környezeti etikát.

 

 


Baritz Sarolta Laura nővér korábbi KETEG hallgatók körében