A képzés célja

Olyan gazdasági és más területeken (pl. jog, politológia, kommunikáció, orvoslás, pedagógia, mérnöki és humán) működő szakemberek képzése, akik a magyarországi vagy külföldi versenyszféra vagy non-profit szektor területén hivatásuknak tartják a közjó és a teljes emberi fejlődés lehetőségének megteremtését és megvalósításának előmozdítását. A képzés során általános műveltséget szereznek a társadalom-tudományok területén, és egy olyan keresztény társadalmi – gazdasági szemléletet sajátítanak el, amelyet az „Egyház társadalmi tanítására” alapoznak, s szakterületükbe integrálnak.

A képzés fontosabb ismeretkörei:
A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:
- az alapvető társadalmi – gazdasági modellek keresztény szemléletű értelmezését;
- a Katolikus Egyház teológiai (dogmatikai és erkölcstani) alapjait és a ráépülő egyháztörténelmi tanításait;
- a Katolikus Egyház társadalmi tanításának tartalmát és fejlődésének ívét;
- a társadalomtudományok egyes részterületeinek – demográfia, szociológia, politológia, jog – alapfogalmait;
- a társadalomtudományok - különös tekintettel a demográfia, szociológia, politológia, jog – interdiszciplináris megközelítésének alapjait;
- a keresztény szemléletű közgazdaságtan elméleti hátterét és alkalmazását;
- a vállaltok értékteremtő folyamatait;
- az emberközpontú szervezés, vezetés és szervezetfejlesztés alapelveit;
- a felelős vállalkozás és vállalati stratégiaalkotás elméleti hátterét és megvalósításának feltételeit;
- a mai társadalom morális kérdéseit, különösen a gazdasági etika és üzleti etika aktuális problémáit;
- a gazdaság és társadalom környezeti, ökológiai vonatkozásait;
- a keresztény környezeti etikát.