A képzés rövid története

Előzmények:

A dilemma, hogy lehet-e az ember itt a földön egyszerre erkölcsös is és világi szempontból eredményes is, nem újkeletű. A Római Katolikus Egyháznak több, mint 120 éve, 1891 óta létezik e kérdés köré épülő társadalmi tanítása. Az első erről szóló dokumentum XIII. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája, az egyház társadalmi tanításáról szóló enciklikák sorát egyelőre XVI. Benedek pápa Caritas in Veritate kezdetű 2009-es enciklikája zárja, de II János Pál pápának is sok írása, enciklikája idesorolható.
Erre a tanításra alapozva sok – világiak és nemcsak katolikusok által szerzett – írás született; a XX –XXI. században több műhely (egyetemek, intézetek) is alakult az egyház társadalmi tanítására, amelyek mind a társadalomtudományok, mind a gazdaság területén alapul veszik a tanítást. (Pápai Szent Tamás Egyetem – Angelicum (Róma); bolognai, nápolyi egyetemek; University of Saint Thomas; Saint Paul, Minnesotha, USA; John Ryan Institute; Dayton University, Ohio, USA; több más amerikai egyetem; Katolische Universität, Eichstätt; Inglostadt, más német és belga egyetemek; Spanyolországban számos üzleti iskola, például Navarra és Barcelona városokban.) Számos neves szerző alkot ebben a szellemben, könyveket írnak, cikkeket jelentetnek meg pl. a Journal of Business Ethics hasábjain, konferenciákat, szimpóziumokat szerveznek. Az Egyház társadalmi tanításának közismert szószólói: Michael Naughton, Ed Freeman, Johan Verstraten, Reinhard Marx, Domenic Melé, Antonio Argandona, Juan Antonio Perez-Lopez, Stefano Zamagni; Luigino Bruni, Helen Alford, és még sokan mások, a harmadik világból is.

Magyarországon az Egyház társadalmi tanítása a 20. században nem volt nagyon ismert, az Egyházon belül sem fordítottak rá figyelmet. Néhány műhely és pap fedezte fel gazdagságát és aktualitását a mai korban is: pl. Beran Ferenc atya. Tomka Miklós és Goják János szerkesztésében 2005-ben megjelentek az erről szóló enciklikák, az 1990-es évektől ALTERN csoport néven prof. Kindler József vezetésével könyvek, cikkek, előadások jelentek, meg, a Kovász c lap ilyen szellemű írásokat közölt és közöl ma is. Baritz Sarolta Laura OP domonkos nővér, aki közgazdász és hit –és etika tanár, 2002-től kezdett foglalkozni az Egyház társadalmi tanítására épült közgazdaságtannal a fenti szerzők munkássága nyomán, ebből írta doktori disszertációját is. Az ALTERN csoporttal együtt dolgozva tovább terjesztették előadások, cikkek, konferenciák révén ezt az alternatív irányzatot Magyarországon. A képzés:

2010-ben lehetőség nyílt rá, hogy ezt az alternatív közgazdasági irányzatot intézményesen is taníthassák. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola otthont adott a „Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban” (KETEG) képzésnek. A képzést egy lelkes és hozzáértő csapat szervezte meg, a Helen Alford dékán által vezetett római Pápai Szent Tamás Egyetem (Angelicum) társadalomtudományi karának programja alapján. Helen Alford egy angol domonkos kongregáció tagja, Cambridge-ben megszerzett mérnöki, majd menedzseri és teológiai végzettsége van, számos ismert könyv és cikk szerzője, nemzetközi konferenciák szervezője, ennek az irányzatnak egyik nagy úttörője. Michael Naughtonnal együtt írt „Menedzsment, ha számít a hit” című könyve az ALTERN csoport – Kindler József, dr. Kocsis Tamás – és Baritz Sarolta Laura szerkesztésében ennek az irányzatnak első könyvei között jelent meg. (Kairosz, 2004)

A KETEG képzés 3 felsőoktatási intézmény együttműködéséből született: a befogadó Sapientia mellett a Budapesti Corvinus Egyetem adja a közgazdasági szakértelmet és a közgazdász tanárokat, s az Angelicum képviseli magát az irányzatot és annak oktatását. Mindkét intézmény aktív partnere a Sapientia KETEG szakirányának. A KETEG tantárgyait három blokkban és egy gyakorlati modulban tanítjuk: gazdaság, társadalomtudományok, teológia, gyakorlat. A tanárok – akik elkötelezettjei ennek az irányzatnak – is ennek megfelelően a Corvinusról, a keszthelyi Pannon Egyetemről, ill. a vállalkozói szférából (ÉRME klub, Közösségi Gazdaság) és a Sapientiáról kerülnek ki. 

Egyik elvünk, hogy szeretnénk jól megtanulni, amit tanítunk, ezért igyekszünk a fent felsorolt külföldi egyetemekről szakértőket meghívni, így járt nálunk 2011 októberében prof. Wolfgang Grassl amerikai marketing szakértő, s lesz vendégünk ez év áprilisában prof. Helen Alford. Ösztöndíj programokat is szervezünk, egyik hallgatónk az Angelicum ösztöndíjasa lesz 2012-ben.

Elvünk a közösség, közös munka, közös misszió, tartunk közösség építő tréningeket tanárainknak, hallgatóinknak, kirándulást szervezünk, s konferenciákat, előadásokat külsősöknek is. Ezeket a hallgatók és egyes tanárok szervezik, önkéntes alapon. A hallgatók rádióműsort is szerveznek a KETEG nevében, a Mária rádióban a Nikodémus órája című műsornak, s a Reggeli Napindítónak egy része az övék.

Tervünk a minél szélesebb kapcsolatépítés, más egyetemekkel, főiskolákkal, intézményekkel itthon és külföldön.

Szellemi kapcsolódásunk a fent említett szerzőkhöz, az irányzat képviselőihez munkáinkban, írásainkban nyilvánul meg, olvassuk, idézzük őket.

Üzenetünk tartalma, ami a logón van:

  1. vannak az Egyház társadalmi tanítása alapján megragadható gazdasági elvek, ezek gyógyulás lehetnek a mai világ problémáira,
  2. közösség
  3. misszió